VA-Godkendt rottespærre i patentstrid mod Uponor.

 

 

 

Tekstboks: Se Options og licenskontrakt, udfærdiget af Opfinder kon-toret på Teknologisk Institut i Danmark.
Tekstboks: Se korrespondancen til Direktør i Uponor A/S   Mads Isager som aldrig er blevet besvaret.
Tekstboks: Se Uponor A/S beskrivelse af Selskabets egne kærneværdier.
Tekstboks: Se filmen i fuld skærm, tryk her.
Tekstboks: Se på løsningen til at få
et rottefrit kloaksystem.
Klik ind på www.kloaksikring.dk
Tekstboks: Gå til ..
Pressemeddelelsen
Udsendt på Press Port.
Tekstboks: Se korrespondancen mellem Torben Jensen og Uponors markedschef Jann Eiskjær her.

Viser hjemmesider om rotter, samt en verserende patentstrid mellem Opfinder Torben Jensen på Bornholm og Uponor A/S  Dir. Mads Isager.

Torben Jensen beskæftiger sig med skadedyrsbekæmpelse og rottebekæmpelse med mekaniske produkter, der eliminerer rottegift.